RSS
 

Opodatkowanie podatkiem VAT dzierżawy folwarku rolniczego

11 Paź

Opodatkowanie podatkiem od towarów i uslug dzierżawy nieruchomości rolniczych wraz z gruntem na cele rolnicze.

Ustawa o VAT (Dz.U.04.54.535) w art. 5 ust. 1 określa że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju z kolei w art. 7 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy definiuje pojęcie dostawy, jako między innymi wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony. Zgodnie z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o VAT zwolnione z podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe. Zatem usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym , stanowiących majątek własny, PKWiU 70.20.12-00.00 jako nie wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT nie są zwolnione z podatku. Usługi dzierżawy obiektów Folwarku rolniczego wraz z gruntami na cele rolnicze podlegać będzie 22% VAT.

 
Możliwość komentowania Opodatkowanie podatkiem VAT dzierżawy folwarku rolniczego została wyłączona

Posted in publikacje

 

Tags: ,

Comments are closed.