RSS
 

Rozliczanie sprzedaży opodatkowanej VAT różnymi stawkami strukturą zakupów

27 Paź

Podatnicy prowadzący równocześnie sprzedaż dla firm i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do momentu wprowadzenia kas rejestracyjnych (fiskalnych) mogą rozliczać tę sprzedaż w oparciu o strukturę zakupów. Możliwość taka istnieje jeśli sprzedaż jest opodatkowana i zwolniona lub opodatkowana różnymi stawkami podatku VAT.

Zgodnie z art.111 ust.1 ustawy o VAT Dz.U.04.54.535, podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących dzialalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek rejestracji w 2005r wystąpi zgodnie z § 3. ust.1. pkt 3 i ust.5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.04.273.2706) po przekroczeniu obrotu 20000zł przy rozpoczęciu działalności gospodarczej w bieżącym roku i 40000zł jeśli działalność była rozpoczęta w poprzednim roku i nie powstał w tamtym okresie obowiązek ewidencjonowania. Podatnicy dokonujący sprzedaży w różnych stawkach w tym zwolnionej na rzecz w/w do momentu rejestracji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących mogą ustalać sprzedaż w poszczególnych stawkach VAT w oparciu o strukturę zakupów zgodnie z art.84 ust.1 ustawy o VAT Dz.U.04.54.535). W tym celu należy ustalić wartość zakupów brutto udokumentowanych w poszczególnych stawkach. W wartości tej należy uwzględnić także zakupy od podatnika zwolnionego podmiotowo od VAT ujmując je w odpowiedniej kategorii ze względu na stawkę podatku jaka obowiązywałaby gdyby podatnik ten nie był zwolniony z VAT. Do ustalenia wartości przyjmuje się wyłącznie zakupy z danego miesiąca ,które dotyczą towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Następnie ustala się proporcję wartości zakupów brutto w poszczególnych stawkach podatkowych. Tak wyliczoną proporcją należy przeliczyć wartość sprzedaży brutto na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ustalając wartość sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych. W przypadku gdy jednocześnie prowadzona jest sprzedaż hurtowa w innym miejscu do rozliczenia strukturą zakupów należy uwzględniać tylko wartość zakupów związanych ze sprzedażą w danym miejscu.

 
Możliwość komentowania Rozliczanie sprzedaży opodatkowanej VAT różnymi stawkami strukturą zakupów została wyłączona

Posted in publikacje

 

Tags:

Comments are closed.