RSS
 

Ustalenie KŚT i amortyzacji dla telewizora

08 paź

Ustalenie KŚT i amortyzacji dla: telewizor TV 37 TH-37PA50E PANASONIC-SR2 zakupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez osobę prawną.

Telewizor plazmowy fabrycznie nowy jako urządzenie techniczne zaliczone do grupy KŚT 621 można zgodnie z Art. 16k. UOPDOP (Dz.U.00.54.654) w pierwszym roku podatkowym amortyzować w wysokości 30% . Zgodnie z Art. 16k. Ust. 6 UOPDOP podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa wyżej, jednorazowo, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (30%amortyzacji tylko do końca 2006r). Jednocześnie zgodnie z Art. 16i. Ust.1 pkt 3 UOPDOP dla urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów, zwanej dalej „Klasyfikacją”, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0. Reasumując – nowy fabrycznie telewizor plazmowy można jednorazowo amortyzować w miesiącu przekazania do używania i wpisania do ewidencji środków trwałych w wysokości 30% (przepis aktualny do końca 2006r) a w następnym roku podatkowym amortyzować pozostałą wartość w wysokości 10% a jeśli zostanie uznany za urządzenie poddane szybkiemu postępowi technicznemu można amortyzować w wysokości 20%. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

Tags: ,

Comments are closed.