RSS
 

Opodatkowanie nagród i wygranych otrzymanych z udziału w konkursach i grach

12 Lip

Nagrody otzymane z udziału w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu oraz nagrody otrzymane w konkursach z dziedziny nauki, kultury sztuki, dziennikarstwa i sportu do kwoty 760 zł (w roku 2006) są zwolnione z podatku dochodowego dla osób fizycznych.

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176) wartość otrzymanych nagród i wygranych w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz nagród w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową jest zwolniona z podatku dochodowego do wysokości 760zł. Zwolnienie nie obejmuje nagród otrzymanych z udziału w sprzedaży premiowej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dla tych osób jest to przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli wartość nagrody lub wygranej w konkursie przekroczy wartość 760zł całość podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% zgodnie z art.30 ust.1 pkt 2 ustawy. Obowiązek potrącenia i zapłaty podatku spoczywa na organizatorze konkursu (art.41 ust.4). Podstawę opodatkowania i zryczałtowany podatek wykazuje się w deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8A i przekazuje się do właściwego urzędu skarbowego dla płatnika (organizatora konkursu) w terminie do 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano podatek (art.42 ust.1).

 
Możliwość komentowania Opodatkowanie nagród i wygranych otrzymanych z udziału w konkursach i grach została wyłączona

Posted in publikacje

 

Tags: ,

Comments are closed.