RSS
 

Właściwość urzędów skarbowych przy zmianie miejsca zamieszkania u osób fizycznych

23 maj

Organem podatkowym właściwym do końca okresu rozliczeniowego jest organ podatkowy, który był właściwy w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego.

Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 22.08.2005r.w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U.05.165.1371) określił szczegółowo właściwość organów podatkowych.
W zakresie podatku dochodowego zgodnie §11.1. – jeśli u podatnika w ciągu roku nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub pobytu wskutek czego właściwy stał się inny organ podatkowy niż dotychczasowy, to właściwym organem podatkowym jest organ podatkowy, który był właściwy w ostatnim dniu tego roku.
W przypadku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z §12.1. – jeśli u podatnika w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania lub pobytu wskutek czego właściwy stał się inny organ podatkowy niż dotychczasowy, to właściwym organem podatkowym jest organ podatkowy, który był właściwy w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego.
W przypadku rozliczeń podatku VAT oraz podatku akcyzowego zgodnie z §13.1. – jeśli u podatnika w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana miejsca wykonywania lub zamieszkania wskutek czego właściwy stał się inny organ podatkowy niż dotychczasowy, to właściwym organem podatkowym jest organ podatkowy, który był właściwy w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

Tags: ,

Comments are closed.