RSS
 

Opodatkowanie i rozliczanie zadatku przy świadczeniu usług hotelowych

12 paź

Otrzymane zadatki na poczet wykonywanych usług hotelowych podlegają opodatkowaniu podatkiem vat w momencie ich otrzymania.

Zgodnie z art.19.ust.1 pkt 11 ustawy o vat (Dz.U.04.54.535) zadatki wpłacone na poczet wykonywanych usług hotelowych podlegają opodatkowaniu 7% podatkiem vat w momencie ich otrzymania w tej części. Jednocześnie otrzymanie zadatku nie powoduje obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. Zadatki powinny być rozliczone po wykonaniu usługi, jeśli zadatek był wpłacony w wartości 100% świadczonej usługi nie wystawia się faktury po wykonaniu usługi &14.ust.5 rozporządzenia MF z dnia 31.05.2005r (Dz.U.05.95.798). W każdym innym przypadku w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi hotelowej należy wystawić fakturę końcową zgodnie z &13 w/w rozporządzenia. W przypadku gdy zadatek zostanie zatrzymany w całości lub w części w wyniku nie wywiązania się przez zlecającego usługę zadatek taki nie podlega podatkowi vat zgodnie z wyrokiem ETS z dnia 18.07.2007r C-277/05. W przypadku zatrzymania zadatku trybunał europejski uznał, że jest to odszkodowanie ryczałtowe płacone w celu naprawienia szkody poniesionej w następstwie niewykonania umowy przez klienta, bez bezpośredniego związku z jakąkolwiek odpłatnie świadczoną usługą, które jako takie nie podlega opodatkowaniu. Zatrzymany zadatek jako otrzymane odszkodowanie należy opodatkować podatkiem dochodowym.

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

Tags: ,

Comments are closed.