RSS
 

Archive for Marzec, 2014

Samochody od 1 kwietnia 2014r. w działalności gospodarczej po zmianie przepisów w ustawie VAT

26 Mar

Samochody od dnia 1 kwietnia 2014 r. a prawo do odliczenia VAT

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie zmiany w ustawie VAT modyfikujące zasady wyznaczania i odliczana podatku naliczonego przy zakupie oraz wydatkach związanych z samochodami. W świetle nowych przepisów można wyróżnić dwie grupy samochodów:

1 GRUPA – samochody dające bezwarunkowe prawo do 100% odliczania:

 • Prawdziwe ciężarówki” – tzn. samochody o masie całkowitej > 3,5 tony

 • Pojazdy niebędące pojazdami samochodowymi w rozumienie przepisów o ruchu drogowym (np. wózki widłowe, ciągniki rolnicze)

 • Autobusy – tzn. przeznaczone do przewozu więcej niż 10 osób z kierowcą

2 GRUPA – prawo do odliczenia 50% lub 100%

 1. 100 % – jeśli samochody traktowane są jako „samochody używane tylko do działalności”

 • Przeznaczone do odsprzedaży, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnych charakterze jeśli ww. czynności stanowią przedmiot działalności podatnika. Uwaga! – zmiana sposobu używania samochodu spowoduje konieczność korekty podatku.

 • Samochody o określonych cechach konstrukcyjnych innych niż samochody osobowe:

 1. mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane wg przepisów o ruchu drogowym jako wielozadaniowe, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewodu ładunków,

 2. posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwoziem przeznaczonych do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, Uwaga! – niezbędne dodatkowe badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę stację i adnotacją w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

 3. pojazdy specjalne np. agregat elektryczny, koparka, żuraw samochodowy.

 • Samochody osobowe objęte obowiązkiem ustalenia zasad użytkowania, zgłoszenia rejestracją VAT-26 i ewidencją przebiegu pojazdów (EPP) (zgodnej ze stanem licznika na koniec każdego okresu rozliczeniowego). Uwaga! – VAT-26 należy złożyć 7.dnia od dnia rozpoczęcia wykorzystywania samochodu do działalności a najpóźniej dzień przed każdą aktualizacją – zmianą sposobu użytkowania

  Ryzyka podatkowe:

  – konieczność „zgodzenia się” przebiegu z ewidencji z przebiegami wynikającymi ze stanu liczników;

  – możliwość kwestionowania określonych zapisów w EPP jako związanych wyłącznie z działalnością.

 1. 50% – w przypadku samochodów o przeznaczeniu mieszanych Uwaga! Na gruncie podatku dochodowego samochody ujęte w ewidencji środków trwałych mogą być wykorzystywane tylko do działalności gospodarczej

 • Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w 50% kwoty podatku z faktury, z dokumentu celnego, 50% podatku należnego z tytułu WNT, dostawy dla której podatnikiem jest nabywca, bez ograniczeń kwotowych.

 • Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT w 50% od wydatków eksploatacyjnych na ww. samochód. Uwaga! Przepis przejściowy: możliwość odliczania VAT w 50% od paliwa od 1 lipca 2015 r.

Wydatki eksploatacyjne – wszelkie wydatki związane z używaniem samochodów osobowych, tj.: paliwo, części zamienne, oleje, smary, płyny do spryskiwaczy; dodatkowe wyposażenie; jak i usługi: naprawy, przeglądy, mycie, etc. Uwaga! Wyjątki stanowią wydatki związane z zakupem i zamontowaniem towarów służących w samochodach mieszanych tylko potrzebom działalności np: taksometr, kasa fiskalne w taksówce osobowej.

LEASING – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE – MOŻLIWE WARIANTY

PRAWO DO ODLICZENIA VAT NA 31.03.2014 r.

REJESTRACJA UMOWY W US (termin 2.05.2014 r.)

     VAT-26

Ewidencja przebiegu pojazdu (EPP)

Brak działań

Uwagi o odliczeniu VAT*

PEŁNE ODLICZENIE

X

100% leasingu

50%-wydatków eksploatacyjnych

PEŁNE ODLICZENIE

      X

X

100% leasingu

100%-wydatków eksploatacyjnych

PEŁNE ODLICZENIE

X

      X

X

100% leasingu

100%-wydatków eksploatacyjnych

PEŁNE ODLICZENIE

X

50% leasingu

50%-wydatków eksploatacyjnych

ODLICZENIE 60%

X

50% leasingu

Uwaga! Możliwość dalszego odliczania 50% bez limitu kwotowego – było 6000 zł.

50%-wydatków eksploatacyjnych

ODLICZENIE 60%

      X

X

100% leasingu

100%-wydatków eksploatacyjnych

*Uwaga! Przepisy przejściowe: brak prawa do odliczania 50% podatku VAT od paliwa do końca czerwca 2015 roku

OBOWIĄZEK KOREKTY

Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązek korekty VAT nastąpi w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu w okresie 60 miesięcy od dnia jego nabycia, importu lub oddania w używanie. Dla pojazdów o wartości nie wyższej niż 15.000 zł okres korekty wynosi jedynie 12 miesięcy. W ramach takiego proporcjonalnie do okresu korekty podatnik skoryguje VAT in plus lub in minus – w zależności od tego czy stosował 50 czy 100% VAT naliczonego.

 

SPRZEDAŻ SAMOCHODU PO 1 KWIETNIA 2014 r.

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodu osobowego, przy którego nabyciu podatnik mógł dokonać częściowego odliczenia podatku VAT naliczonego, co do zasady będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT – 23%.

Wyjątek to prawo do zwolnienia w przypadku sprzedaży składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na na cele działalności zwolnionej z VAT, przy nabyciu których przedsiębiorca nie miał prawa do odliczenia podatku VAT. Sytuacja ta w praktyce obejmuje jedynie podatników korzystających ze zwolnienia z VAT.

 
Możliwość komentowania Samochody od 1 kwietnia 2014r. w działalności gospodarczej po zmianie przepisów w ustawie VAT została wyłączona

Posted in publikacje