RSS
 

Opodatkowanie nagród i wygranych otrzymanych z udziału w konkursach i grach

12 lip

Nagrody otzymane z udziału w konkursach i grach organizowanych przez środki masowego przekazu oraz nagrody otrzymane w konkursach z dziedziny nauki, kultury sztuki, dziennikarstwa i sportu do kwoty 760 zł (w roku 2006) są zwolnione z podatku dochodowego dla osób fizycznych. Read the rest of this entry »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

Karanie pracowników

18 maj

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować kary porządkowe. Read the rest of this entry »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

Rozliczanie sprzedaży opodatkowanej VAT różnymi stawkami strukturą zakupów

27 paź

Podatnicy prowadzący równocześnie sprzedaż dla firm i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do momentu wprowadzenia kas rejestracyjnych (fiskalnych) mogą rozliczać tę sprzedaż w oparciu o strukturę zakupów. Możliwość taka istnieje jeśli sprzedaż jest opodatkowana i zwolniona lub opodatkowana różnymi stawkami podatku VAT. Read the rest of this entry »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

Opodatkowanie podatkiem VAT dzierżawy folwarku rolniczego

11 paź

Opodatkowanie podatkiem od towarów i uslug dzierżawy nieruchomości rolniczych wraz z gruntem na cele rolnicze. Read the rest of this entry »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje

 

Ustalenie KŚT i amortyzacji dla telewizora

08 paź

Ustalenie KŚT i amortyzacji dla: telewizor TV 37 TH-37PA50E PANASONIC-SR2 zakupionego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez osobę prawną. Read the rest of this entry »

 
Komentowanie nie jest możliwe

Posted in publikacje