RSS
 

Posts Tagged ‘PODATEK VAT ZMIANY’

ZMIANY W VAT OD 1 LIPCA 2015 R.

10 Cze
 • Prawo do odliczenia VAT od paliwa od samochodów od dnia 1 lipca 2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. podatnicy będą mogli korzystać z prawa odliczenia 50% wydatków na zakup paliwa wykorzystywanego do samochodów osobowych użytkowanych na cele mieszane, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych.

 • Odwrotne obciążenie zmiany od 1 lipca 2015 roku

 1. Odwrotne obciążenie nie będzie stosowane do towarów wymienionych w załączniku nr 11 w poz. 28a-28c do Ustawy o VAT, które zostaną sprzedane na rzecz czynnych podatników VAT gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji nie przekroczy kwoty 20 tys zł netto. Pozostałe towary wymienione w załączniku nr 11 nadal będą objęte odwrotnym obciążeniem na dotychczasowych zasadach.

 2. Wprowadzony został obowiązek składania dodatkowych krajowych informacji podsumowujących na transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, termin składania do 25. dnia za miesiąc (lub kwartał) następujący po danym okresie rozliczeniowym.

 3. Rozszerzona została lista grup towarów objętym tzw „odwrotnym obciążeniem”, gdzie za rozliczenie VAT odpowiada ich nabywca, wymienionych w załączniku nr 11 Ustawy o VAT m.in. o towary:

 • arkusze żeberkowane ze stali niestopowej,

 • złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz niektóre towary z takiego złota,

 • złoto inwestycyjne,

 • telefony komórkowe (w tym smartfony),

 • komputery przenośne takie jak tablety, notebooki i laptopy,

 • konsole do gier wideo.

 • Pozostałe zmiany w ustawie o VAT oraz ustawie – Prawo zamówień publicznych od 1 lipca 2015 r.

 1. Wyłączono obowiązek korygowania odliczonego VAT przez dłużnika będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności za zakupione towary i usługi.

 2. Umożliwienie korzystania z ulgi za złe długi przez wierzycieli powiązanych z dłużnikami.

 3. Powiększono grupę towarów objętych instytucją odpowiedzialności solidarnej i obowiązku miesięcznego rozliczenia podatku (załącznik nr 13 Ustawy o VAT), o dziewięć nowych kategorii m. in. tonerów do drukarek, srebra i platyny nieobrobionych plastycznie lub w postaci półproduktów lub w postaci proszku, cyfrowych aparatów fotograficznych. Wyłączono z towarów wymienionych w załączniku nr 13 Ustawy o VAT m. in. złota nieobrobionego plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku o próbie 325 tysięcznych lub większej.

 4. Podwyższono wysokości kaucji gwarancyjnej dla towarów dostarczanych przez podatnika – paliwa, oleje opałowe oraz oleje smarowe – kaucja gwarancyjna minimalna 1 mln zł a maksymalna 10 mln zł

 
Możliwość komentowania ZMIANY W VAT OD 1 LIPCA 2015 R. została wyłączona

Posted in publikacje